Et listeforslag er en liste med kandidater fra registrerte partier og andre grupper som ønsker å stille liste ved valg. Fristen for å levere forslaget var 1. april klokken 12.00. 

Valgloven krever at listeforslag skal legges ut til ettersyn etterhvert som de kommer inn, og alle innkomne listeforslag er derfor publisert på kommunens nettsider.

Du finner listeforslagene her:


Publiseringen betyr ikke at de er godkjent av Valgstyret. Behandling av listeforslagene og godkjenning av disse skjer først i Valgstyrets møte i siste uka i mai 2019.