Forslaget ble presentert av Spydebergordfører Petter Schou som har ledet arbeidet med nytt ordførerkjede. Politikerne vedtok forslaget enstemmig.

Det er gullsmedmester Fredrik Frøland fra Askim som har laget forslaget og fått oppdraget med å lage kjedet.


Her ser du Frølands skisser av ordførerkjedet

1kjede_300x561.jpg  2kjede[1].JPG  3kjede[1].JPG