Svært mange kom til arrangementet. Frode Kyvåg inspirerte med sine mange erfaringer om hvordan man kan samarbeide gjennom å skape en felles kultur.
Vi fikk et flott musikalsk innslag fra Trøgstad kulturskole, før leder av Fellsnemda (Thor Hals) og prosjektleder (Bjørn Sjøvold) fortalte om prosjektet og status for dette. 

Det var ønskelig å få innspill på følgende spørsmål:

  • Hvilke muligheter ser du for din organisasjon/lag/foreninger/bedrift i en ny kommune?
  • Hvordan ser din organisasjon/lag/forening/bedrift ut om fem år i den nye kommunen?
  • Hva forventer din organisasjon/lag/forening/bedrift av den nye kommunen?
  • Hvordan skal den nye kommunen tilrettelegge for din organisasjon/lag/forening/bedrift?
  • Hvilke samarbeidsarenaer ser du for deg for din organisasjon/lag/forening/bedrift av den nye kommunen?

Det var tydelig at den nye kommunen kan gi mange muligheter!

Klikk her for å se sammendraget (muligheter, forventninger og samarbeidsarenaer) fra innspillene