Politiske delprosjekt (P) - fire prosjekt
De politiske delprosjektene styres fra fellesnemnda. De har politiske voteringer og vedtak.
Administrasjon vil være deltakere og tilretteleggere.

Etter vedtak i fellesnemnda 18. september 2018 er det definert følgende politiske prosjekt:

Politisk organisering og nærdemokrati (P1)
Kommuneplan (P2)
Økonomistyring og eierskap (P3)  
Næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (P4)

Arbeidsgiverpolitikk (AP2)
Prosjektet vil presentere rammeverk og avvikles etter møte i fellesnemnda i oktober 2018