Indre Østfold kommune 2020 har etter vedtak i Fellesnemnda 18. september 2018 to typer prosjekter:

  • Administrative prosjekter (A) 
    Rene administrative oppgaver og tjenester. Disse prosjektene blir fortløpende lagt til linjeorganisasjonen i Indre Østfold kommune etterhvert som kommunaldirektører blir ansatt.
     
  • Politiske prosjekter (P) 
    ​Rene politiske oppgaver med voteringer og vedtak. Disse prosjektene styres fra fellesnemnda. De organiseres slik at de mest mulig ligner den politiske organiseringen til Indre Østfold kommune.