Dette prosjektet (P1) arbeider med politisk delegeringsreglement og symboler for Indre Østfold kommune.

Mandat for prosjektet 

Se sakspapirer og møteplan her

Medlemmer:

Navn                                                                    Organisasjon/enhet                                Rolle/kompetanse                   
Petter Schou - petter.schou@spydeberg.kommune.no           Spydeberg (H) Prosjektleder - ordfører - politiker
Espen Volden Eidsberg (H) Politiker
Toril Espeseth Askim (Ap) Politiker
Anne Karine Gramen Hobøl (KrF) Politiker
Marianne Nordlie Trøgstad (KrF) Politiker
Knut Espeland Spydeberg (KrF) Politiker
Morten Ree Eidsberg (H) Politiker
Eirik Romstad Hobøl (V) Politiker
Marianne Bjerkeli Trøgstad (Ap) Politker