Viken fylkeskommune 2020
Med et nytt fylke så viskes grensene ut og vi blir en del av noe nytt. Indre Østfold ønsker å være synlige, ha Mysen og Askim som regionale byer i vekst, som drivere. Samtidig skal identiteten til hvert tettsted bevares og lokal samfunnsutvikling styrkes. Georg Smedhus fortalte om hva som kjennetegner for eksempel Skjønhaug og Båstad når det gjelder idrett og fritidstilbud. Lokal samfunnsutvikling skal være i fokus. Indre Østfold kommune vil vise at en kommunesammenslåing ikke nødvendigvis trenger å være sentralisering, det kan også være desentralisering. 

Mangfold og lokal verdiskapning
Thor Hals presenterte Indre Østfold som Norges største jordbrukskommune, med mangfold og et levende næringsliv. Det nye kommunevåpenet fikk svært gode tilbakemeldinger fra de frammøtte, på både utseende og symbolikk. Det ble vist til at vi har urbane områder i stor utvikling. Videre listet han opp at vi har to videregående skoler med attraktive linjer og over 1000 elever på hver. Vi har Norges største badeland i Askim, Høytorp fort i Mysen og 7 jernbanestasjoner. På samferdsel vil vi være «med» og dugnadsånd skal vi være råest på.  

Hilde Brandsrud snakket om forventninger til Viken, at vi ønsker involvering og diskusjon, lokal verdiskapning og ikke må glemme de små bedriftene. I tillegg ønsker hun utvikling innen landbruk og jordbruk. Se oss, og møt opp, var hennes oppfordring til arbeidsgruppen. 

Fikk med seg verdifull kunnskap
Deltagerne var entusiastiske etter presentasjonen av storkommunen, Monica Carmen Gåsvatn (H) fikk energi av å høre på og likte spesielt erkjennelsen av at vi ikke er like innad i kommunen, men ønsker å beholde særpreget vårt. Hun ble også inspirert av måten å jobbe med innbyggerdialog på og tankene rundt det å koble kommune, fylkeskommune og innbygger. 

Iselin Haugo, som representerte Buskerud, likte fokuset på gode møtearenaer, og oppfordret IØK til fortsatt å ha fokus på å få andre til å forstå potensialet i kommunen. 

Leder i arbeidsgruppa P6, Anne Sandum, likte pågangsmotet og «trøkket» inn mot sammenslåingen, og skal følge godt med framover. Som mange andre hadde hun begrenset kunnskap fra før om Østfold generelt, og særlig om Indre Østfold. Hun syntes vi hadde spennende perspektiver på innbyggertorg og -involvering og tar med seg tankene rundt dette inn i Viken. Lars Pedersen Due (Ap) ser fordelene av å tenke komparative fortrinn og særegenheter også i Viken. 

Ved å presentere IØK for Viken på denne måten fikk de frammøtte et innblikk i hva Indre Østfold er og kan bli, og det ligger godt til rette for samarbeid i tiden framover.