Arbeidet med å bygge en helt ny kommune frem til 1. januar 2020, er organisert som et prosjekt med prosjektrådmann Georg Smedhus i spissen. Fellesnemnda samordner og sikrer at de nødvendige prosessene gjennomføres i de fem eksisterende kommunene. Inndelingslovas formålsparagraf om funksjonsdyktig lokalt folkestyre og effektiv lokalforvaltning legges til grunn igjennom hele prosjektet.

Å bygge en ny kommune krever en solid prosjekt- og fremdriftsorganisering, med tydelige roller og ansvarsforhold.

Under finner du lenker til de ulike rollene som er med på å bygge Indre Østfold kommune.
Det er lagt vekt på å skille mellom de politiske og administrative organene i prosjektet, og å legge til rette for tydelige rapporteringslinjer og god koordinering. Endringer i prosjektet skjer kontinuerlig og går fra prosjektorganisering til den administrative og politiske organisering i den den nye kommunen. 

prosjektorganisering.JPG

Indre Østfold kommune vil få denne politiske organiseringen

Indre Østfold kommune har denne organiseringen