Tjenesteområdet oppvekst favner skole og barnehage, kulturskole, helsestasjonstjenesten, PPT, flyktningetjenesten, voksenopplæring og barnevern. Det er sentralt å se synergien i tjenestene for barn og unges beste, fra tidlig alder og opp mot voksenlivet.

Tjenesteområdet oppvekst skal ha tjenester av høy kvalitet som gir barn og unge i den nye storkommunen grunnlag for å bli den beste utgaven av seg selv. Barn og unge skal vokse opp til et selvstendig liv og bidra positivt til samfunnet. Oppvekst i Indre Østfold kommune skal gi nødvendig grunnlag for framtidig livsmestring.

Her kan du lese mandatet til prosjektet Oppvekst - livsmestring og læring (A5)

Her finner du møtereferatene til prosjektet

Her er deltakerne i delprosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse

Synnøve Rambek
synnove.rambek@askim.kommune.no

Askim kommune Delprosjektleder
Administrasjon
Jan-Erik Buer Eidsberg kommune Administrasjon
Frank Westby Askim kommune Administrasjon
Hanne Sofie Hafstad Trøgstad kommune Administrasjon
May Kirsti Heggelund Spydeberg kommune Administrasjon
Kristin Bjelland Hobøl kommune Administrasjon
Ragnar Buer Trøgstad kommune Administrasjon
Catrine Bjerke Bakker Askim kommune Administrasjon
Kjersti Karlsrud Trøgstad kommune Administrasjon
Karine Mørck-Gåserød Unio Hovedtillitsvalgt
Grethe Oliver Vogt Hobøl kommune Hovedverneombud