Dette delprosjektet handler om hvordan den nye kommunen i fremtiden skal utøve en bærekraftig økonomisk politikk på kort og lang sikt.

Sentrale spørsmål er hvilke felles økonomiske handlingsregler kommunene skal ha frem til 2020 for drift og investeringer. Dette arbeidet skal danne det økonomiske grunnlaget for den nye kommunen etter 2020.

Her kan du lese mandatet til prosjektet Økonomisk politikk (AP3)

Her finner du møtereferatene fra prosjektet

Her deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Olav Breivik
ordforer@hobol.kommune.no
Hobøl kommune Delprosjektleder
Politiker
Lise Rognerud Askim (H) Politiker
Ingunn Herstad Hensel Eidsberg (V) Politiker
Tron Kallum Spydeberg (Sp) Politiker
Saxe Frøshaug Trøgstad (Sp) Politiker
Tom-Arne Tørfoss Indre Østfold kommune Administrasjon
Anne-Lise Ringerike Hobøl kommune Administrasjon
Ståle Ruud Eidsberg kommune Administrasjon
Marit Berven Wilson Askim kommune Administrasjon
Jelena Poljak Ljesnjanin LO Hovedtillitsvalgt