Portalen omfatter hele Indre Østfold med de ti kommunene Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad.

Kartmiljøet i Indre Østfoldsamarbeidet vil med denne portalen ha et godt verktøy slik at innbyggere, politikere og saksbehandlere enkelt kan finne og bruke kartene og kartløsningene. Kartportalen vil være under stadig utvikling, og nye karttemaer og funksjoner vil komme etter hvert.

Kartportalen finner du på følgende adresse: http://www.indrekart.no/ 
og øverst til høyre på alle sidene til Indre Østfold kommune 2020.

På den nye kartportalen vil du også kunne gå inn på kartløsning for Indre Østfold kommune 2020,
hvor du nå kan se kommunale bygg i den nye kommunen. Det vil fortløpende vil bli lagt til nye kartmuligheter for den nye kommunen.