Anna Lena Gaup er ansatt som NAV-leder i Indre Østfold. NAV Indre Østfold er et partnerskap mellom NAV Stat og den nye Indre Østfold kommune, og vil drives etter samme prinsipper som øvrige NAV-kontorer i landet.

Les mer om henne her