100% fast stilling som landmåler
Søknadsfrist: 15. august 2019
Se stillingen og søk her

 

Tre stillinger - 100% faste stillinger som rådgivere byggesak
Søknadsfrist: 15. august 2019
Se stillingene og søk her

 

100% fast stilling som GIS-medarbeider
Søknadsfrist: 15. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som avdelingsleder avløp
Søknadsfrist: 12. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som organisasjonspsykolog
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som fagkonsulent ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

To 100% stillinger som vernepleier ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

60% stilling som hvilende nattevakt ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

80% stilling som miljøterapeut ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som sykepleier ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

60% stilling som aktiv nattevakt ved Prestenggata bolig
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her

 

Avdelingsleder forebyggende avdeling - Helsestasjon
Søknadsfrist: 24. juli 2019
Se stillingen og søk her

 

Avdelingsleder forebyggende avdeling - Barn
Søknadsfrist: 24. juli 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som avdelingsleder - Hjemmebaserte tjenester
Søknadsfrist: 15. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som rektor ved Moen skole
Søknadsfrist: 15. august 2019
Se stillingen og søk her

 

100% fast stilling som barnehagefaglig konsulent
Søknadsfrist: 6. august 2019
Se stillingen og søk her