Kommunenes Sentralforbund (KS) arrangerte i samarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartement (KMD) landssamling for kommuner som skal slå seg sammen. Arrangementet 25.-26. januar samlet opp mot 400 deltakere fra 54 kommuner.

Politikere, adminstrasjon, hovedtillitvalgte og hovedverneombud var representert fra prosjektet Nye Askim 2020. Veldig hyggelig at Spydeberg kommune også var godt representert.

Hele forsamlingen fikk presentert vår måte å jobbe med kommunikasjon og involvering på.

KS samling 26.01.17.png