Anett Roselin Svardal (39) var senest aktuell som leder for Askim kommunes kor i «Det store korslaget», som instruktør for Blanda Smågodts produksjon «Alice i Eventyrland», og kommer fra stillingen som lærer og fagansvarlig musikk ved Eidsberg ungdomsskole. Anett har pedagogisk utdannelse, og har solid og bred kulturerfaring både som sanger, musiker, skuespiller, instruktør, jazzklubbgrunnlegger eller kulturkontakt. I 2013 gav hun ut albumet «Som en virvelvind» med egenkomponert musikk og tekst. Hun har en særskilt kompetanse i å arbeide kulturfaglig med barn og unge gjennom profesjonalitet, kvalitet og engasjement. Hun kan få 150 ungdommer til å skinne fra en scene, og vil bli sentral i arbeidet med å gjøre enda flere unge mennesker deltakende i kulturlivet vårt. 

Ole Christian Øen (51) kommer fra stillingen som kunstnerisk leder og fagsjef hos Norsk Revy på Høylandet. Han er utdannet innen teaterregi, kulturledelse og skuespill, og har bred nasjonal erfaring som både prosjektleder, regissør, programleder og fagansvarlig. Han har vært fagansvarlig for stand-up og revy-linjen ved Ringerike Folkehøgskole, produsent for Kanal24 og NRK, er å høre som årlig programleder for NRK radios sendinger fra Eurovision Song Contest, og kan se tilbake på en lang rekke regioppdrag innen revy, teater og spel. Ole Christian har solid erfaring med å arbeide tvers av amatører og profesjonelle, han har et bredt nettverk og blir kulturprodusent med særskilt ansvar for videreutvikling av Festiviteten kino og kulturhus. 

Anett Roselin Svardal og Ole Christian Øen går inn i et team av totalt fire kulturprodusenter i seksjon kulturutvikling, og skal sammen med ungdomskulturhusene og kulturskolen bidra til viktig kulturutvikling i Indre Østfold. Seksjonens aller viktigste jobb er å gjøre enda flere mennesker deltakende i kulturlivet gjennom hele livet, men med et særskilt fokus på barn og unge. Vi er sikre på at Anett og Ole Christian vil bli svært viktige i dette arbeidet, og ønsker velkommen til Indre Østfold kommune! 

Foto; Anette Roseling Svardal, privat og Ole Christian Øen, foto-Norsk Revy.