Delprosjektet handler om den overordnete strategiske planleggingen for den nye kommunen og skal være en prioritert oppgave i sammenslåingsprosessen. Mandatet skal beskrive planprosessen fram mot vedtak av ny kommuneplan i Indre Østfold kommune.

Her finner du møtereferater fra prosjektet

Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Erik Unaas
erik.unaas@eidsberg.kommune.no
Eidsberg (H) Prosjektleder - ordfører - politiker
Politiker
Håvard Jensen Hobøl (Frp) Politiker
Trygve Westgård Askim (Ap) Politiker
Anne Borger Mysen Eidsberg (H) Politiker
Heidi Eriksen Spydeberg (Ap) Politiker
Petter Ole Kirkeby Trøgstad (Sp) Politiker