Hvis du ikke står i manntallet kan du ikke stemme ved kommune- og fylkestingsvalget mandag 9. september 2019.

Du kan undersøke om du står i manntallet i nedenfor nevnte kommuner når manntallslistene blir lagt ut. Listene blir liggende ute fra ca. uke 29 t.o.m. valgdagen 9. september.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du har flyttet fra.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyret skal behandle klagene over manntallet og rette feil så lenge det er praktisk mulig frem til og med valgdagen. Den som har klaget, kan møte frem, uttale seg og legge frem bevis for at han/hun har rett til å stå i manntallet. I stedet for å møte selv, kan man sende en annen person som sin fullmektig.

Tidligstemme:
Det gjøres oppmerksom på at dersom du ikke har mulighet til verken å avlegge stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen(e), kan du kontakte kommunens servicekontor for å avtale tid for å avlegge tidligstemme i tiden 01.07. - 09.08.19.

Valgstyrets adresse:

Indre Østfold kommune
c/o Askim kommune
Postboks 2003, 1802 Askim 

Manntallet ligger ute på følgende steder til gjennomsyn:

Askim:
Servicetorget, Askim Rådhus

Eidsberg:
Servicekontoret og biblioteket 

Hobøl:
Hobøl bibliotek, Tomter
Hobøl bo- og behandlingssenter, Knapstad

Spydeberg:
Servicetorget 

Trøgstad:
Servicetorget
Bunnpris Båstad
Havnås Handel