io.kommune.no

Politiske aktiviteter

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
2019-09-19
09:00 - 12:00 Møte i utvalg for næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (P4)
2019-09-19
16:30 - 18:00 Gruppelederforum
2019-09-24
09:00 - 14:00 Møte i fellesnemnda
2019-11-18
09:00 - 12:00 Møte i utvalg for næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (P4)
2019-11-19
15:30 - 18:30 Møte i partssammensatt utvalg
2019-11-21
16:30 - 18:00 Gruppelederforum
2019-11-26
17:00 - 21:00 Møte i fellesnemnda