P2-kommuneplan har arbeidet med å definere bakgrunnsmaterialet som uttrykker ambisjonene for Indre Østfold kommune. Arbeidsgruppen legger følgende dokumenter til grunn for sitt arbeid;

  • Prosjektplanen for Indre Østfold kommune
  • Stortingsproposisjon for kommunereform
  • FNs bærekraftsmål
  • Kommuneplanene i de 5 kommunene
  • Innspill fra visjonsverkstedene som gjennomføres i januar - februar 2019

Gjennom de to første månedene 2019 har ungdom, kommunestyrene, tillitsvalgte, ansatte og innbyggerne vært viktige bidragsytere inn i prosessen med å finne de rette ordene.

Saken skal fremmes for fellesnemnda 2. april 2019.

Her kan du se noen bilder fra visjonsverkstedene: Visjonsarbeid - kommuneplan.mp4

Vi trenger ditt bidrag

Visjonsverkstedene har gitt nyttige innspill på hva den nye kommunen skal, og vil utgjøre en viktig rolle i sluttprosessen. Men vi ønsker oss flere innspill, send oss ditt bidrag med en kort begrunnelse for at du fremmer akkurat de ordene eller den visjonen. Frist for innspill er 28. februar 2019.

Du kan sende inn dine innspill via lenker her: