Du kan lese presentasjonene her (PDF, 900 kB)

Disse arbeidsgruppene presenterte:

 • Forvaltning, skole - barnehage
 • Regnskap – lønn
 • Dokumentsenter
 • Skatteoppkrever - innfordring
 • IKT
 • Innkjøp
 • Flyktninger
 • Servicetorg - offentlig 1. linje
 • Plan - byggesak - geodata
 • Folkehelse - SLT – frisklivssentral
 • Tekniske tjenester