Kulturminnene er hentet fra Askeladden som er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge.
På Kartportalen til Indre Østfold får du en oversikt over hvor kulturminnene er.

Vil du ha kart med mer informasjon om hvert enkelt kulturminne, kan du gå til kulturminnesøk hos Riksantikvaren