Dette delprosjektet handler om utvikling av en fremtidsrettet og effektiv helse- og omsorgstjeneste i Indre Østfold kommune.

De økonomiske framtidsutsiktene krever at vi realiserer potensialet innenfor fagfeltet for å dekke behovet for kvalitative og effektive tjenester, med rett kompetanse og teknologi, til rett tid. Sentrale krav, føringer og forskningsbasert kunnskap knyttet til utøvelsen av tjenesten skal legges til grunn for delprosjektets arbeid. Dette i samskaping med personen som har et behov for bistand, utifra at medarbeiderene har brukermedvirkning som en naturlig del av sin arbeidshverdag. Fremtidens omsorgsbehov må også ivaretas av velferdsteknologi og ulike ressurser i lokalsamfunnet.  

Her kan du lese mandatet til prosjektet Helse- og omsorg (A4)

Her finner du møtereferatene til prosjektet

Her er deltakerne i delprosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Anne-Lise Ringerike
anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no
Hobøl kommune Delprosjektleder
Administrasjon
Heidi Eek Guttormsen Askim kommune Administrasjon
Bodhild K. Lang Trøgstad kommune Administrasjon
Lill Margrethe Eiken Hanssen Spydeberg kommune Administrasjon
Jan-Erik Eide Eidsberg kommune Administrasjon
Alf Johnsen Askim kommune Administrasjon
Dag Espen Thygesen FO Hovedtillitsvalgt
Marianne Hall Akademikerne Hovedtillitsvalgt
Kjetil Ruud Askim kommune Hovedverneombud