Indre Østfold kommune 2020 har etter vedtak i Fellesnemnda 18.september 2018 to typer prosjekter:

  • Administrative prosjekter (A) 
    Rene administrative oppgaver og tjenester. Disse prosjektene blir fortløpende lagt til linjeorganisasjonen i Indre Østfold kommune etterhvert som kommunaldirektører blir ansatt.
     
  • Politiske prosjekter (P) 
    ​Rene politiske oppgaver med voteringer og vedtak. Disse prosjektene styres fra fellesnemnda. De organiseres slik at de mest mulig ligner den politiske organiseringen til Indre Østfold kommune.

 

Her finner du oversikt over alle prosjektene, deltakerne og deres roller

Her finner du organiseringen av prosjektet Indre Østfold kommune 2020