NAV har blitt tatt ut av prosjektet helse og omsorg, og etablert som eget prosjekt (NAV A7). 
Det er engasjert ekstern prosjektkoordinator i perioden fram til ny NAV-leder er ansatt. Kostnader deles likt mellom Indre Østfold kommune 2020 og NAV Østfold.
Dette prosjektet handler om å etablere et myndiggjort og løsningsorientert NAV-kontor. NAV skal gi mennesker muligheter. Å hjelpe mennesker til arbeid og selvstendighet er et svært viktig bidrag til god folkehelse.

Her er mandatet til prosjektet NAV (A7) vedtatt i Fellesnemnda mars 2018

Her kan du lese referatene fra møtene til prosjektet NAV

Kunnskapsgrunnlag for NAV Indre Østfold, september 2018

 

 

Her er deltakerne i delprosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse

Gudrun Grindaker - gudrun.grindaker@gmail.com 

Selvstendig  Prosjektkoordinator
Anna-Lena Gaup NAV Østfold  Leder Hobøl - Spydeberg
Tom-Arne Tørfoss Eidsberg kommune Rådmann
Solfrid H. Borger AV Østfold - NTL HTV
Arne Hehre NAV Østfold Avdelingsdirektør Arbeidslivssenteret 
Heidi Eek Guttormsen Askim kommune  Virksomhetsleder
Sverre Jespersen NAV Østfold Fylkesdirektør
Anja Louise Bredal Akademikerne HTV
Rune Kyrdalen NAV Østfold  Leder Askim
Cathrine Bakken Nilsen Spydeberg kommune HVO
Hege Christensen NAV Østfold - AYVO  TV (bisitter)