Det ansettes rådgiver for digitalisering i 100% stilling i prosjektstaben hvor de mest sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Bidra til at organisering og drift av den nye kommunen optimaliseres for digitale gevinster for innbyggere og ansatte.

  • Gi rådgivning og strategisk støtte til de pågående delprosjekter i reformarbeidet innenfor IKT/digitalisering.

  • Lede arbeidet med å etablere digitale løsninger for den nye kommunen i tett samarbeid med kommunenes IKT-fagpersoner.

  • I samarbeid med den øvrige prosjektorganisasjonen avklare behov for og gjennomføre anbudsprosesser på IKT-området

  • Forankre IKT-løsninger og digitaliseringsarbeidet i organisasjonen

  • Utarbeide strategiplan IKT for prosjektperioden og den nye kommunen fra 2020