Kommunikasjonsplanen for prosjektperioden -  tilhørende tiltaksplan

Dette er deltakerne i kommunikasjonsteamet:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
John Andrew Firing
john.andrew.firing@askim.kommune.no
Indre Østfold kommune 2020 Teamleder
Prosjektkoordinator
Kirsti Nebbenes Askim kommune Kommunikasjonsansvarlig
Mimi Slevigen Eidsberg kommune Kommunikasjonsansvarlig
Trude Paulsen Hobøl kommune Kommunikasjonsansvarlig
Trine Ottosen Spydeberg kommune Kommunikasjonsansvarlig
Anette Alexandra Dey Trøgstad kommune Kommunikasjonsansvarlig
Rita Eriksen YS Hovedtillitsvalgt