io.kommune.no

Politiske aktiviteter

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
2018-10-23
13:00 - 16:00 Møte i delprosjekt kommuneplan
2018-10-23
17:00 - 21:00 Møte i fellesnemnda
2018-10-26
10:00 - 12:00 Møte i Arbeidsutvalget (AU)
2018-10-30
08:15 - 11:00 Delprosjekt politisk organisering og nærdemokratiske ordninger
2018-11-13
08:00 - 12:00 Delprosjekt næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (AP5)
2018-11-27
15:30 - 18:30 Møte i partssammensatt utvalg
2018-12-04
17:00 - 21:00 Møte i fellesnemnda
2018-12-07
10:00 - 12:00 Møte i Arbeidsutvalget (AU)
2018-12-11
08:00 - 12:00 Delprosjekt næringspolitikk, kultur og stedsutvikling