Utvalget skal behandle saker som omfatter forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed sikre en bred medvirkning og ivaretakelse av de ansatte i sammenslåingsprosessen.

Les mandatet for PSU, vedtatt i fellesnemnda 19. september 2017

Les vedtakene fra partssammensatt utvalg (PSU) 27. november 2018