Helse og omsorg
Dette delprosjektet handler om utvikling av en fremtidsrettet og effektiv helse- og omsorgstjeneste i Indre Østfold kommune. 

NAV
Dette delprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom stat og kommune. Det skal samkjøre og effektivisere NAV sine tjenester i Indre Østfold kommune.