De fremmøtte ble delt inn i grupper og skulle ta stilling til følgende temaer:

 • Tomters sine styrker
 • Tomter sine svakheter
 • Hva bør et Innbyggertorg på Tomter inneholde?
 • Tomter sine muligheter
 • Tomter sine utfordringer

«Det var et veldig konstruktivt og positivt møte med mange gode forslag til innhold på innbyggertorget», sier seksjonsleder for innbyggertorg John Firing. «I tillegg ble det påpekt viktigheten med å ivareta historiske samlinger og få til opplevelse- og turløyper i området», avslutter Firing.

Her kan du se innspillene til innhold på innbyggertorget i Tomter.

Vil du være med i en ressursgruppe?

Vi skal sette sammen en ressursgruppe/kompetansegruppe som skal være med på å foreslå innhold og utforming på innbyggertorget i Tomter. Nå inviterer vi innbyggerne til å være på dette arbeidet. 

Vi ønsker en ressursgruppe med:
 • engasjerte innbyggere
 • innbyggere med ulike interesser 
 • innbyggere i ulik alder 
 • innbyggere som representerer seg selv, eller flere
Hvordan vise at du vil være med? 
 
Vi ønsker oss «søknader» fra dere med følgende informasjon: 
 • Navn 
 • Kjønn 
 • Alder 
 • Kontaktinformasjon 
 • Interesser Evt. hvem du representerer
 • Noen ord om hvorfor du har lyst til å være med i ressursgruppa 
Send inn noen linjer på e-post til servicetorget post@hobol.kommune.no eller lever "søknaden" på Hobøl bibliotek. Frist for å melde interesse er tirsdag 26. februar.