De er delvis frikjøpt og har en koordinator. De er også representert i administrative og administrative/politiske delprosjekter.


Hovedverneombud Indre Østfold kommune 2020:

Kjetil Ruud
kjetil.ruud@askim.kommune.no

Askim
Koordinator
Mari Aanonsen Eidsberg
Grethe Oliver Vogt  Hobøl
Cathrine Bakken Nilsen  Spydeberg
Per Arvesen  Trøgstad