De er også medlemmer av partsammensatt utvalg (PSU) sammen med politikere. PSU tar for seg saker som kan få konsekvenser for de ansatte. De er også representert i styringsgruppen for prosjektet og administrative og administrative/politiske delprosjekter.

Jelena Poljak
jelena.poljak.ljesnjanin@askim.kommune.no

Koordinator for gruppen
LO
Karine Mørck-Gåserød  Unio
Anita Toverød LO
Anja Louise Bredal Akademikerne
Rita Eriksen YS

Referater:

Viktige dokumenter: