Høring av ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer, Indre Østfold kommune, Viken

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å gi bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for Indre Østfold kommunes vann- og avløpstjenester.
Høringsuttalelser merkes med «VA-forskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/151» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 23. april 2019.

Her er lenker til høringsdokumentene:
1. Høringsforslag – Lokal forskrift om vann – og avløpsgebyrer – Indre Østfold kommune, Viken
2. Høringsnotat – Forslag til lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer – Indre Østfold kommune, Viken
3. Gebyrsimulering
4. Saksframlegg med vedtak 


Høring av ny slam-forskrift, Indre Østfold kommune, Viken

Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner har per i dag egne lokale forskrifter. Ny forskrift skal gjelde for Indre Østfold kommune.
Forskriften har som formål å sikre miljømessig samfunnsøkonomisk og helsemessig forsvarlig håndtering av slam i Indre Østfold kommune.
Høringsuttalelser merkes med «Slam-forskrift Indre Østfold kommune – saksnummer 19/154» og sendes til postmottak@askim.kommune.no innen 23. april 2019.

Her er lenker til høringsdokumentene:
1. Høringsforslag – Lokal forskrift om tømming av slamanlegg
2. Saksframlegg med vedtak