Thor Hals skalert.jpg

Thor Hals

Leder

Askim kommune (H)

thor.hals@askim.kommune.no

 

Erik Unaas_120x150.jpg

Erik M. Unaas

Nestleder

Eidsberg kommune (H)

erik.unaas@eidsberg.kommune.no

 

Lars Holene - riktig vei_120x171.png

Lars Holene

Medlem

Askim kommune (Sp)

lars.holene@politiker.askim.no

 

Saxe Frøshaug - riktig vei og skalert.png

Saxe Frøshaug

Medlem

Trøgstad kommune (Sp)

saxe.froshaug@trogstad.kommune.no

 

Katrine Hestø Hansen skalert.jpg

Kathrine Hestø Hansen

Medlem

Askim kommune (Ap)

kathrine.hansen@politiker.askim.no

 

Ingolf Paller nytt bilde.png

Ingolf Paller

Medlem

Askim kommune (Frp)

ingolf.paller@politiker.askim.no

 

Lise Rognerud - riktig vei og skalert.png

Lise Rognerud

Medlem

Askim kommune (H)

lise.rognerud@politiker.askim.no

 

Jan Evensen.fellesnemnda.justert.portal.jpg

Jan Roar Evensen

Medlem

Trøgstad kommune (H)

jan.roar.evensen@politiker.trogstad.no

 

Elisabeth Gundersen - riktig vei_120x166.png

Elisabeth Gundersen

Medlem

Eidsberg kommune (Sp)

elisabeth.gundersen@politiker.eidsberg.no

 

Grete Johanne Hansen.jpg

Grete Johanne Hansen

Medlem

Hobøl kommune (Ap)

grete.johanne.hansen@politiker.hobol.no

 

Heidi Eriksen.png

Heidi Eriksen

Medlem

Spydeberg kommune (Ap)

i_heer2304@hotmail.com 

 

Hilde Hilde Sørby Haakaas.png

Hilde Sørby Haakaas

Medlem

Trøgstad kommune (Sp)

hilde.haakaas@politiker.trogstad.no

 

Håvard Osflaten skalert.jpg

Håvard Abotnes Osflaten

Medlem

Hobøl kommune (Ap)

havard.osflaten@politiker.hobol.no

 

Ingunn Hensel_120x150.jpg

Ingunn Herstad Hensel

Medlem

Eidsberg kommune (V)

ingunn.hensel@politiker.eidsberg.no

 

Kjell Håvard Jensen - riktig vei_120x161.png

Håvard Jensen

Medlem

Hobøl kommune (Frp)

kjell.havard.jensen@politiker.hobol.no

 

Kjetil Igletjern_120x150.jpg

Kjetil Igletjern

Medlem

Eidsberg kommune (Ap)

kjetil.igletjern@politiker.eidsberg.no

 

Knut Espeland - riktig vei_120x166.png

Knut Espeland

Medlem

Spydeberg kommune (KrF)

kes@digni.no                      

 

Martha Hersleth Holsen.png

Martha Hersleth Holsen

Medlem

Trøgstad kommune (Sp)

martha.holsen@politiker.trogstad.no

 

Olav Breivik skalert.jpg

Olav Breivik

Medlem

Hobøl kommune (H)

ordforer@hobol.kommune.no

 

Pernille Backer Lemming.jpg

Pernille Backer Lemming

Medlem

Hobøl kommune (H)

pernille.backer.lemming@politiker.hobol.no

 

Petter Schou 120.jpg

Petter Schou

Medlem

Spydeberg kommune (H)

petter.schou@spydeberg.kommune.no

 

Rowena von Ohle.png

Rowena von Ohle

Medlem

Spydeberg kommune (Frp)

rowohle@hotmail.com         

 

Tor Melvold - riktig vei_120x168.png

Tor Melvold

Medlem

Trøgstad kommune (Ap)

tor.melvold@politiker.trogstad.no

 

Tron Kallum skalert.jpg

Tron Kallum

Medlem

Spydeberg kommune (Sp)

tronkal@online.no             

 

Øyvind Reymert - riktig vei[1][1].png

Øivind Reymert

Medlem

Eidsberg kommune (KrF)

oivind.reymert@politiker.eidsberg.no