Geir Vinsand fra Nivi Analyse spilte inn sine tanker om kommunemodellen i Indre Østfold.

Poiltikerne ble i etterkant samlet i grupper for å diskutere verdier og felles kultur for det politiske arbeidet framover.

Her er et sammendrag av innspillene fra poiltikerne