Dette delprosjektet handler om å legge premissene for utvikling av nye felles tjenester og legge til rette for at Indre Østfold kommune skal gi likeverdige velferdstjenester til innbyggerne. Delprosjektet skal legge til grunn at den nye kommunen skal ha en effektiv og moderne organisasjonsstruktur med minst mulig byråkrati og realisere potensialet ved flerfaglige robuste arbeidsmiljøer.

Innovasjon og digitalisering skal stå sentralt i utviklingen av tjenestene. Det skal være fremtidsrettet for å møte forventninger og kvalitetskrav i tråd med lover og forskrifter.

Her kan du lese mandatet til prosjektet Eiendom, miljø og tekniske tjenester (A3) 

Her finner du møtereferatene til prosjektet

Her er deltakerne i delprosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Hans Petter Vammeli
hans.petter.vammeli@askim.kommune.no
Askim kommune Delprosjektleder/
Administrasjon

Erik Flobakk

Spydeberg kommune

Administrasjon
Knut Bergersen Eidsberg kommune Administrasjon
Heidi Haakaas Trøgstad kommune Administrasjon
Jelena Poljak Ljesnjanin LO Hovedtillitsvalgt
Per Arvesen Trøgstad kommune Hovedverneombud