Prosjektrådmann Georg Smedhus vil snakke om visjoner og planer for bygging av Indre Østfold kommune. Kommunaldirektør Maren Hersleth Holsen vil informere om stedsutvikling, medborgertorg og innbyggerdialog.

Du kan selv velge hvilke møter du vil gå på. Du vil også få mulighet å stille spørsmål og få svar på det du lurer på om Indre Østfold kommune.


Informasjonsmøter i november og desember:

Spydeberg
Sted: Fjellheim
Tid: Mandag 26. november kl. 19.00

Tomter
Sted: Biblioteket
Tid: Mandag 3. desember kl. 19.00

Askim
Sted: Kulturskolen
Tid: Mandag 10. desember kl. 18.00

Skjønhaug
Sted: Torvet Bok og Mer
Tid: Torsdag 13. desember kl. 18.00

Mysen
Sted: Festsalen på Kulturtorget
Tid: Tirsdag 18. desember kl. 19.00

Du er hjertelig velkommen til det møtet som passer for deg, uansett hvor du bor!


Informasjonsmøter i januar 2019

Det vil også bli møter etter nyttår på følgende steder:

  • Ringvoll
  • Havnås
  • Slitu
  • Knapstad
  • Eidsberg/Kirkefjerdingen
  • Båstad
  • Hærland
  • Trømborg

Her kommer vi med informasjon om sted og tid når det nærmer seg.

Velkommen!