Arbeidsutvalget er underlagt fellesnemnda og består av de fem ordførerne i kommunene, samt prosjektledelse i Indre Østfold kommune 2020. Utvalget forbereder sakskartet og møtene i fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan på vegne av fellesnemnda koordinere eventuelle arrangementer, aktiviteter og informasjonstiltak.

Her ser du medlemmene i arbeidsutvalget:

Georg Smedhus Prosjektrådmann
Bjørn Sjøvold Ass. prosjektrådmann
Thor Hals Ordfører Askim
Erik Unaas Ordfører Eidsberg
Olav Breivik Ordfører Hobøl
Petter Schou Ordfører Spydeberg
Saxe Frøshaug Ordfører Trøgstad


Her finner du referater fra arbeidsutvalget (AU)