Det er opprettet felles arbeidsgrupper for Askim og Hobøl kommuner. De ser på samarbeid og muligheter for å hente ut felles gevinster i perioden frem til den nye kommunen er iverksatt 1. januar 2020.

Følgende arbeidsgrupper har levert sine forslag: 

 • Forvaltning, skole - barnehage
 • Regnskap – lønn
 • Dokumentsenter
 • Skatteoppkrever - innfordring
 • IKT
 • Innkjøp
 • Flyktninger
 • Servicetorg - offentlig 1. linje
 • Plan - byggesak - geodata
 • Folkehelse - SLT – frisklivssentral
 • Tekniske tjenester

Du kan lese rapportene og saken i interimnemnda her (PDF)