Dette delprosjektet handler om utviklingen av en arbeidsgiverpolitikk med nytenkning og fremtidsretting for Indre Østfold kommune.

Hensikten med delprosjektet er å identifisere hva som skal være de arbeidsgiverpolitiske målene for den nye kommunen og hvordan den arbeidsgiverpolitiske strategien skal forenes med overordnede visjoner og målsettinger.

Her kan du lese mandatet til prosjektet Arbeidsgiverpolitikk (AP2)

Her finner du møtereferatene fra prosjektet

Her er deltakerne i prosjektgruppen:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Ingolf Paller
ingolf.paller@askim.kommune.no
Askim (Frp) Delprosjektleder
Politiker
Øivind Reymert Eidsberg (KrF) Politiker
Elisabeth S. Gundersen Eidsberg (SP) Politiker
Tor Melvold Trøgstad (AP) Politiker
Betty Hvalsengen Indre Østfold kommune Administrasjon
Øivind Olafsrud Eidsberg kommune Administrasjon
Reidun Heksem Askim kommune Administrasjon
Mariann Hvidsten Askim kommune Administrasjon
Mari Aanonsen Eidsberg kommune Hovedverneombud
Rita Eriksen YS Hovedtillitsvalgt
Karine Mørck-Gåserød YS Hovedtillitsvalgt