Selve landsleiren blir liggende i Askim, men de 10.000 - 12.000 speiderne med familier vil ta i bruk hele Indre Østfold kommune til aktiviteter. Vanligvis legger en slik landsleir igjen ca. 70 millioner kroner til næringslivet og lokalsamfunnet. 

På bildet er det generalsekretær Knut Harald Ulland som signerer på vegne av Norges speiderforbund sammen med Thor Hals. Petter Schou og Erik Unaas sitter henholdsvis til venstre og høyre.