Samfunnsutvalget

: Hobøl, sted ikke avklart
Tid: mandag 2. desember 18:00