Plan- og bygningsutvalget

: Trøgstad, sted ikke avklart
Tid: torsdag 28. november 19:00