Hans Majestet Kongens Gardes Signalkorps til Eidsberg kirke

Mandag 29. april klokken 19.00 avlegger Hans Majestet Kongens Gardes Signalkorps Eidsberg kirke et besøk, sammen med organistvikar Syver Minge. Minges bror, Mattis Minge, tjenestegjør for tiden i Signalkorpset som trommeslager og blir også med på denne konserten. Signalkorpset består av 16 trompetister og 8 slagverkere. Programmet vil strekke seg fra Barokkmusikk til Signalmarsjer, krydret med innslag fra orgel og solistinnslag akkompagnert av orgel. Konserten ledes av signalkorpset dirigent, Løytnant Benny Solli

Arrangør: Den Norske kirke i Eidsberg
: Eidsberg kirke
Tid: mandag 29. april 19:00