Administrative delprosjekt (A) - fire prosjekter

Eiendom, miljø og tekniske tjenester (A3)

Helse, sosial og omsorg  (A4)

Oppvekst (A5)

Forberedelse valg 2019 (A6) og NAV (A7) er fjernet som prosjekt og lagt inn i den administrative organisasjonen.