Prosjektet med å bygge en ny kommune består av tre typer prosjekter:

 • Administrative delprosjekt (A) - syv prosjekter
  Alle administrative oppgaver og tjenester. Disse styres fra prosjektleder til ledererne av delprosjektene.
   
 • Politisk - administrative delprosjekt (AP) - fem prosjekter
  Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver som krever kartlegging, utredninger og planarbeid. De har behov for koordinering på tvers av de fem kommunene og på tvers av politikk og administrasjon.
   
 • Politiske delprosjekt (P) - ett prosjekt
  Rene politiske oppgaver. Politisk delprosjekt styres fra fellesnemnda.
  De politiske prosjektene er slått sammen til ett prosjekt som heter "Politisk organisering og nærdemokrati", etter vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018.

      Her finner du oversikt over alle prosjektene, deltakerne og deres roller