Administrative delprosjekt (A) - syv prosjekter
Alle administrative oppgaver og tjenester. Disse styres fra prosjektleder til ledererne av delprosjektene.

Administrasjon og ledelse (A1)

Økonomi (A2)

Eiendom, miljø og tekniske tjenester (A3)

Helse, sosial og omsorg  (A4)

Kultur og oppvekst (A5)

Forberedelser valg 2019 (A6) 

NAV