Politiske delprosjekt (P) - 1 prosjekt
De to opprinnelige prosjektene "Politisk organisering" og "Nærdemokrati og felles kultur" er slått sammen til ett prosjekt som heter "Politisk organisering og nærdemokrati", etter vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018.

Politisk organisering og nærdemokrati (P1)

De politiske delprosjektene styres fra fellesnemnda.
 

Politisk - administrative delprosjekt (AP) - 5 prosjekt
Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver som krever kartlegging, utredninger og planarbeid. De har behov for koordinering på tvers av de fem kommunene og på tvers av politikk og administrasjon.

Kommuneplan (AP1)
Arbeidsgiverpolitikk (AP2)
Økonomisk politikk og handlingsregler (AP3)
Interkommunalt samarbeid og eierskap (AP4)
Næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (AP5)