Politiske delprosjekt (P) - 2 prosjekt
Alle politiske oppgaver. De politiske delprosjektene styres fra fellesnemnda.

Politisk organisering (P1)
Nærdemokrati og felles kultur (P2)

Disse to prosjektene er slått sammen til ett prosjekt som heter "Politisk organisering og nærdemokrati", etter vedtak i Fellesnemnda 13. mars 2018.

Politisk - administrative delprosjekt (AP) - 5 prosjekt
Disse delprosjektene har ansvaret for oppgaver som krever kartlegging, utredninger og planarbeid. De har behov for koordinering på tvers av de fem kommunene og på tvers av politikk og administrasjon.

Kommuneplan (AP1)
Arbeidsgiverpolitikk (AP2)
Økonomisk politikk og handlingsregler (AP3)
Interkommunalt samarbeid og eierskap (AP4)
Næringspolitikk, kultur og stedsutvikling (AP5)