Det ansettes derfor en HR-rådgiver i 50% stilling i prosjektstaben hvor de mest sentrale  arbeidsoppgavene vil være:

  • HR-rådgivning/støtte til de pågående delprosjekter i reformarbeidet,

  • Koordinere arbeid stillingskontroll i prosjektperioden, i samarbeid med kommunenes HR-sjefer

  • Utrede og skrive saker til politisk behandling