Utvalget skal behandle saker som omfatter forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og dermed sikre en bred medvirkning og ivaretakelse av de ansatte i sammenslåingsprosessen.

Les vedtakene fra partssammensatt utvalg (PSU) 23. januar 2018.